In Memoriam Jopie Brand – van den Berg 23.08.1926 – 29.04.2024

In Memoriam Jopie Brand – van den Berg 23.08.1926 – 29.04.2024
04-05-2024

In Memoriam

Jopie Brand – van den Berg

23.08.1926 – 29.04.2024

Met ontroering hebben wij als bestuur en fractie van het PAB, kennisgenomen van het overlijden van mevrouw Jopie Brand – van den Berg, oprichter van het Papendrechts Algemeen Belang.

Op vrijdag 3 mei is ook door een afvaardiging van het PAB de laatste eer bewezen aan Jopie, waarbij onder andere de volgende woorden zijn uitgesproken:

‘Strijdbaar tot het eind’ stond er heel treffend in de rouwadvertentie. En dat was zij, haar hele leven.

Jopie stapte in 1981 uit de partij, namens wie ze sinds 1971 in de raad had gezeten, na onoverbrugbare verschillen van inzicht.

Zij richtte in dat jaar haar eigen partij op, het Papendrechts Algemeen Belang, de eerste lokale partij van Papendrecht.

In 1982 deed Jopie als lijsttrekker van het PAB voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met indringende berichten in het lokale Papendrechts Nieuwblad riep ze mensen op te kiezen voor een andere weg, de politiek dichter bij de burger.

Het leverde haar 1 raadzetel op. Ze viel op door haar taalgebruik, dat voor iedereen te volgen was en haar duidelijke mening over diverse onderwerpen, altijd onderbouwd met argumenten. Ze bestudeerde haar stukken heel goed.

Kritisch was ze vooral op de diverse samenwerkingsverbanden. Allemaal leuk en aardig, maar nooit de regie en zeggenschap van Papendrecht uit handen geven, was haar stellige overtuiging. Ze hamerde op eenvoudiger taalgebruik in gemeentelijke stukken en brieven en probeerde waar ze kon zaken voor gehandicapten voor elkaar te krijgen.

De andere partijen kreeg ze niet altijd mee, sterker nog: Ze probeerden haar woordvoering vaak onderuit te halen. Maar dat deerde haar niet. Onverstoorbaar streed ze verder en regelmatig bleek ze een vooruitziende blik te hebben over de afloop van bepaalde zaken.

Het was jarenlang gebruikelijk om tijdens de behandeling van de begroting, die urenlang duurde, de moed er een beetje in te houden, door halverwege de vergadering bitterballen te serveren. Niet te veel, 1 schaaltje met 6 bitterballen, dat tussen twee raadsleden in werd gezet.

En zo kon het gebeuren, dat tijdens haar algemene beschouwingen, waarop ze zich volledig concentreerde, een raadslid van een andere partij alle bitterballen – ook die van haar - naar binnen werkte. 

Maar verder liet ze zich de kaas niet van het brood eten.

Jopie was ook oprichter en voorzitter van de Papendrechtse Advieswinkel.

Iedereen kon er gratis terecht voor vragen op juridisch gebied, voor hulp bij het invullen van belastingpapieren, hulp bij het schrijven van brieven naar instanties, enzovoort. Dat er behoefte was aan zo’n laagdrempelige voorziening bleek uit het jaarverslag van 1981. In dat jaar werd ruim 600 keer een beroep gedaan op de diensten van de Advieswinkel, in het begin gevestigd in het pand Veerweg 51.

Binnen de raad werd erover gemopperd en geoordeeld dat zij als raadslid haar Advieswinkel zou moeten opgeven, maar Jopie piekerde daar niet over. Zij wilde met alle mogelijkheden, die zij had, zich inzetten voor de inwoners, en dus ook voor de mensen die helemaal vastliepen in wetten en regelgeving.

Mensen met een beperking hadden haar speciale aandacht.

Haar bijnaam was dan ook ‘Moe Brand’, eigenlijk een geuzennaam, omdat zij zich verantwoordelijk voelde voor het welzijn van de inwoners van Papendrecht.

Vanaf 1982, 16 jaar lang, vormde zij in haar eentje de PAB-fractie.

Ondanks de tegenwerking door de andere partijen, afdelingen van landelijke partijen, gaf ze nooit op. Na de verkiezingen van 1994 kreeg de partij er een zetel bij. Tot 2002 was zij het boegbeeld van de partij.

Terugkijkend naar haar idealen en standpunten van toen, zijn er nog steeds veel raakvlakken met de ideeën van het huidige PAB.

Het leven van Jopie stond voor het grootste deel in het teken van:voor de Papendrechters iets (of veel) kunnen doen. Oog hebben voor de mensen.

Daarvoor zijn veel inwoners en zeker onze partij, haar dan ook veel dank verschuldigd.

Jopie was en blijft een voorbeeld van een echte volksvertegenwoordiger.

Nu is het tijd om afscheid te nemen.

Dag Jopie, dag moe Brand, je hebt je rust meer dan verdiend.

Bestuur en fractie van het PAB