11. Gezonde leefomgeving: meer groen, minder vervuiling

Duurzaamheid is een heel breed begrip. Dan vraagt om een integrale aanpak, zoals nu in het programma duurzaamheid ook gebeurt. De focus ligt wat ons betreft op een schone en gezonde leefomgeving. Mooi en biodivers groen, schonere lucht en minder geluidshinder. Dat laatste bijv. door stiller asfalt bij het opknappen van een weg, maar ook door plaatsing van hogere geluidsschermen, zoals bij de N3. Ook gaan we wat het PAB betreft verder met het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering (elektrisch vervoer, machines en materialen) en het CO2-neutraal maken van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. 

Daarnaast moeten we  doorlopend aandacht houden voor de aanpak van vervuilende bedrijven of de nadelige gevolgen daarvan. Grote aandacht blijft wat ons betreft uitgaan naar Chemours, dat inmiddels mede namens Papendrecht aansprakelijk is gesteld voor de verontreinigingen in bodem en water met onder andere PFAS. Om vanaf 2022 meer duidelijkheid te krijgen zijn we samen met omliggende gemeenten in 2021 ook gestart met een grootschalig moestuinonderzoek, waarbij ook onze volkstuinders zijn betrokken. 

Ook een bedrijf als Rivierendriesprong blijft ons bezig houden. De rechter heeft de miljoenenclaims van dit bedrijf inmiddels telkens van de hand gewezen. Helaas heeft dit nog niet geleid tot het normaliseren van de onderlinge verhoudingen, zoals bij andere bedrijven dan wel het geval is. In plaats daarvan trekt het bedrijf de gemeente opnieuw in allerlei vervolgprocedures, met een grote ambtelijke inzet en hoge juridische kosten tot gevolg.