9. Ruim baan voor initiatieven en evenementen

De afgelopen jaren zijn vooral met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte veel (burger)initiatieven vanuit de gemeente ondersteund. Van geveltuintjes tot sociale moestuin. Van (natuurlijke) speelvoorzieningen en een praktischer inrichting van het openbaar gebied tot het zelf beplanten en onderhouden van groenstroken en boomspiegels. De gemeente is hierdoor veel meer zichtbaar nabij de bewoners komen staan. Hier gaan we de komende jaren uiteraard mee door. Niet alleen omdat het de eigen leefomgeving van bewoners betreft. Maar vooral omdat het vaak zorgt voor extra betrokkenheid van de buurt en daarmee een grotere sociale cohesie.

Tijdens de Corona-tijd is menig evenement gesneuveld. Het wordt tijd dat de komende jaren in te halen. Niet alleen voor sportevenementen en buurtfeesten, maar vooral ook grootschaliger evenementen en festivals. De gemeente geeft wat het PAB betreft ruim baan aan initiatiefnemers van evenementen, maar vindt dat daarbij altijd ook de lokale horeca en middenstand moet worden betrokken. Alle goede en creatieve initiatieven verdienen steun, zeker waar ze de vitaliteit en het geluksgevoel van de inwoners van Papendrecht vergroten.

Het PAB blijft zich tevens sterk maken voor het behoud van eigen plekken voor jongeren. En voor een activiteitenprogramma dat breed aansluit bij de wensen en behoeften.