30 km zones en woonerven

30 km zones en woonerven
13-11-2023

30 km zones en woonerven

Het PAB heeft op 2 november 2023 bij de bespreking van het mobiliteitsplan aandacht gevraagd voor de 30 km/uur zones en de woonerven. De motie van het PAB over het duidelijker aangeven van de maximumsnelheden is aangenomen. 


Verkeersdeelnemers zijn zich vaak niet bewust van het feit dat men een 30 km zone of een woonerf binnenkomt. Automobilisten zien het bord met de maximumsnelheid van 30 km per uur of het woonerfbord niet. Aan de inrichting van de straat of weg is niet te altijd direct te zien, dat er een lagere maximumsnelheid aan de orde is dan die van 50 km binnen de bebouwde kom. Bestuurders overschrijden onbedoeld de maximumsnelheid als ze niet op een duidelijke wijze op een lagere maximumsnelheid in een straat worden gewezen, met als mogelijk gevolg gevaarlijke situaties en verhoogde kans op ongevallen.
In gebieden waar de snelheidslimiet wordt verlaagd naar 30 km/uur of stapvoets (woonerf), is dit vaak bedoeld om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verbeteren. Als bestuurders niet weten dat ze zich in zo'n zone bevinden, kan dit de veiligheid van deze zwakke weggebruikers in gevaar brengen. Het niet duidelijk (genoeg) aangeven van snelheidsbeperkingen maakt de verkeerssituaties onvoorspelbaar. Dit kan leiden tot gevaarlijke manoeuvres, zoals plotseling remmen of abrupte snelheidsveranderingen, die tot aanrijdingen kunnen leiden.
Een veiligere woonomgeving in straten en op woonerven verhoogt het woongenot van de desbetreffende bewoners. Daarom heeft het PAB het volgende van het college gevraagd.


Naast duidelijker borden ook op de weg of straat zelf met onderhoudsvriendelijke witte stenen in de 30 km zones de maximumsnelheid aan te (laten) geven. In woonerven naast het bekende rechthoekige blauwe bord ook een aanduiding te laten plaatsen met de maximumsnelheid waaraan men zich in een woonerf dient te houden (stapvoets, maar dat is kennelijk 15 km/uur). In woonerven bestaande uit meerdere straten een herhaling (herhalingen) van de aanduiding woonerf plaatsen.