7. Hoog voorzieningenniveau in stand houden

Papendrecht heeft voor jong en oud prachtige (sport)verenigingen, instellingen en voorzieningen voor sport, cultuur en recreatie. Denk daarbij aan de sportparken en het sportcentrum, maar ook aan de wandel- en fietspaden, de verschillende parken en het Alblasserbos. En wat te denken van theater De Willem, de bibliotheek, de kinderboerderij en de volksuniversiteit. Zonder hier volledig te kunnen zijn mag muziekvereniging Excelsior niet onvermeld blijven. Voor alles en iedereen is een juiste plek in Papendrecht. Voor de muziekvereniging lijkt eindelijk een beter en meer definitief onderkomen gevonden te zijn.

De harde bezuinigingen in 2021 zijn noodzakelijk geweest om dit alles ook voor de toekomst te behouden. Het PAB gaat ervan uit dat dit ook gaat lukken, mede op basis van de resultaten uit de businesscase Cultuurplatform in 2022. Daarbij moet het theater niet alleen behouden blijven, maar ook meer als dorpshuis kunnen fungeren.

Papendrecht: geen stad, maar ook geen “durreppie” meer. Er is in het verleden veel van oud-Papendrecht verdwenen. Waar overigens ook veel voor terug is gekomen, zoals de vele mooie voorzieningen. In de afgelopen jaren zijn daar het nieuwe afvalbrengstation, de energieneutrale gemeentewerf en de prachtige brandweerkazerne aan toegevoegd. En eind 2021 is ook het nieuwe politiebureau in aanbouw.

Bij de invoering van de Omgevingswet in 2022 moeten we goed blijven opletten. We blijven ons sterk maken voor dat wat historisch waardevol is. Zoals het dijklint met zijn kenmerkende bebouwing en doorkijkjes op de rivier en de polder. Wat ons betreft blijft de beschermde status daarvan intact. En wordt deze ook uitgebreid naar het Weense plein met zijn tien kenmerkende huisjes, die na de watersnoodramp door Oostenrijk zijn geschonken.