10. Nuchter en realistisch begroten/landelijk gemiddelde lokale lasten

Het PAB heeft het afgelopen jaar heel bewust medeverantwoordelijkheid genomen voor de noodzakelijke financiële ingreep. We moeten het allemaal ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Er is nu meer evenwicht tussen de lokale lasten en de kosten van de vele mooie voorzieningen, die zo behouden kunnen blijven voor Papendrecht.

Er is echter geen enkele reden om op onze lauweren te rusten. Ook de komende jaren blijven we geconfronteerd worden met vele financiële uitdagingen. Bijvoorbeeld rond de toekomstige huisvesting van het voortgezet onderwijs. Denk ook aan de betaalbaarheid van de energietransitie. Of aan de alsmaar stijgende (jeugd)zorgkosten. 

Het spreekwoord zegt: “die niet waagt, die niet wint”. Maar goed wikken en wegen gaat daaraan vooraf. Het gaat immers om gemeenschapsgeld en vaak erg grote uitgaven. En die moeten verantwoord worden gedaan. Ook daarbij moet ieder keer opnieuw het juiste midden worden gezocht en gevonden. Het PAB gaat dan ook uit van nuchter en realistisch begroten. Waarbij het onnodig is dat de lokale lasten boven het landelijke gemiddelde uitkomen.