4. Afvalinzameling: zorgvuldig invoeren

Als het gaat om afval blijven we voorstander van een inzamelsysteem dat het beste past bij Papendrecht. Dat betekent zo gemakkelijk mogelijk voor inwoners, een niet te grote aanslag op openbare ruimte of groen, een zo hoog mogelijk milieurendement en vooral zo laag mogelijke kosten voor de inwoners. 

Gelukkig is er de afgelopen jaren niet zomaar overgegaan tot omgekeerd inzamelen, zoals nog net vóór de verkiezingen was doorgedrukt. Er is eerst goed bekeken wat het beste is en past. Daarmee hebben we niet dezelfde fouten (en kosten) gemaakt als in verschillende andere gemeenten om ons heen. 

Op basis van eigen Papendrechts onderzoek, ook naar nascheiding, is duidelijk geworden dat een systeem met restafval op afstand én diftar (recycletarief) op dit moment aan alle genoemde uitgangspunten en doelstellingen tegemoet komt. Dit is namelijk én goed voor het milieu, maar vooral ook voor de portemonnee van bewoners: gemiddeld gaan we per huishouden zo’n 50 euro per jaar minder betalen vanaf 2024. 

Overigens kan nascheiding voor Papendrecht mogelijk wel een rol van betekenis spelen, maar dan pas over een jaar of 10. We houden de ontwikkelingen daarin de komende jaren scherp in de gaten. 

Bij de invoering van het nieuwe systeem gaan wij uit van eenzelfde voorzichtige en evenwichtige invoering als in de proefwijk Oostpolder, waarbij ruim de tijd wordt genomen voor communicatie met bewoners en het verkrijgen van draagvlak. Waar nodig moet ook maatwerk mogelijk zijn, bijvoorbeeld als mensen minder mobiel zijn.