12. Veiligheid: meer handhaven, maar ook dijkverzwaring

Papendrecht is een behoorlijk veilige gemeente. Incidenten en gevallen van vandalisme, overlast, woninginbraken en diefstallen maken wel duidelijk dat we waakzaam moeten blijven. Daarbij is de ondersteuning van de sterke arm der wet uiteraard heel belangrijk. Het is dan ook geweldig dat het gelukt is het politiebureau voor Papendrecht te behouden. Ook goed is het te zien dat steeds meer inwoners zich aansluiten bij whatsapp-buurtgroepen. En dat ook ondernemers hun rol oppakken, bijvoorbeeld door samen maatregelen te nemen op een bedrijventerrein of vanuit het keurmerk veilig ondernemen bij winkelcentra. 

Vooral ondermijning, waar boven- en onderwereld samenkomen, is de laatste tijd meer speerpunt van beleid en acties. En dat is prima, maar het PAB ziet ook graag meer handhavers op straat bij relatief kleine vergrijpen, ook om daarmee het veiligheidsgevoel te vergroten. En de gemeente moet blijvend aandacht hebben voor voldoende straatverlichting. En als het aan het PAB ligt komen er meer vuurwerkvrije zones en handhaven we streng (lik op stuk) op de tijden dat er mag worden afgestoken.

Waterveiligheid en daarmee ook de aanstaande dijkverzwaring zijn de komende periode in het oog springende onderwerpen waarmee we aan de slag moeten. Alles om een herhaling van 1953 te voorkomen en de bewoners een veilige woon- en leefomgeving te bieden.