En dan dit nog…

De raadsleden moeten er vooral zijn voor inwoners en ondernemers. Heldere communicatie en goede scherpe debatten zijn daarbij van het grootste belang. Onder een goede onderlinge verstandhouding, ondanks de politieke verschillen. Ook moeten raadsleden vooraf duidelijk zijn in wat wat men kan verwachten; niet alles kan. Het Papendrechts algemeen belang gaat daarbij doorgaans vóór het individuele belang van een inwoner of ondernemer. 

Van burgemeester en wethouders wordt uiteraard daadkracht en een open houding verwacht. Ten dienste aan de Papendrechtse samenleving en de raad. Vanwege de lokale binding vindt het PAB het belangrijk dat wethouders uit Papendrecht komen.

Meten is weten. De tevredenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is een graadmeter voor de gemeente, op basis waarvan beleid en uitvoering kunnen worden aangepast.