14. Toegankelijke en betaalbare zorg

Niemand mag worden uitgesloten. Zorg- en welzijnsinstellingen geven mensen die het (even) niet redden de nodige ondersteuning of een sociaal vangnet. Sterk Papendrecht vervult daarin inmiddels een spilfunctie. De uitdaging de komende jaren is hoe we de zorg toegankelijk en betaalbaar kunnen houden, met steeds verder oplopende kosten en een afnemend budget. Vooral in het pakket van jeugdzorg zal goed moeten worden bezien welke zaken nog wel vanuit de gemeente vergoed moeten worden. Het PAB blijft tegen de doorgeslagen marktwerking in de zorg en wil dat de rotte appels onder de zorgaanbieders streng worden aangepakt. Dit geluid lijkt inmiddels ook tot Den Haag door te dringen.

Mantelzorgers moeten apart worden vermeld: zij zijn onmisbaar en verdienen zoals ook in de afgelopen jaren onze extra aandacht, waardering en ondersteuning om soms even op adem te komen.