6. Meer combinaties van wonen en zorg

De afgelopen jaren zijn onder verantwoordelijkheid van onze wethouders de Omgevingsvisie, het Sociaal Kompas en de Woonzorg-analyse verschenen. Op basis daarvan maakt de gemeente afspraken met logische partners, zoals de woningbouwvereniging en de zorginstellingen. Bijvoorbeeld rond levensloopbestendige woningen voor senioren, jongerenwoningen, woonbegeleiding, ontmoetingsruimten in de wijk, etc. Het PAB is een voorstander van een “Piep&Knarrenwijk” bij de verdere herontwikkeling van Kraaihoek: een wijk waar bewoners van jong tot oud, ondersteund door alle betrokken partijen, er kunnen zijn voor elkaar als dat nodig is. Overigens als concept is dit uiteraard ook toepasbaar in andere delen van Papendrecht. 
Het moet ouderen zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt om zelfstandig thuis te blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld met daarvoor noodzakelijke aanpassingen aan hun woning. Ook verdient eenzaamheid onder ouderen de nodige aandacht.