13. Steun aan lokale ondernemers

Het PAB draagt alle lokale ondernemers een warm hart toe. Ook hierbij is het juiste midden en een gelijk speelveld van belang, waarbij geen enkele ondernemer wordt voorgetrokken. Als gemeente ondersteunen wij ondernemers waar dat kan, zeker als er sprake is van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap door steun aan de lokale gemeenschap. De afgelopen jaren hebben we er al voor gezorgd dat de gemeente bij voorkeur lokaal (en regionaal) inkoopt. Dat willen we uiteraard zo houden.

De komende jaren neemt de bedrijvigheid in Papendrecht fors toe. Grote internationaal opererende bedrijven zoals Boskalis zien goed gevulde orderboeken. En met de herstructurering binnen Fokker worden meer dan duizend extra banen gecreëerd. Ook zien we dat de meeste winkeliers sterk en veerkrachtig door de Coronacrisis zijn gekomen, met een voor Nederlandse begrippen ongekend lage leegstand in de winkelcentra. Werk aan de winkel dus, maar dan vooral om de nodige arbeidskrachten de komende jaren aan Papendrecht te binden.

De afgelopen jaren zien we dat grotere ondernemingen niet altijd op de juiste plek zitten. Of zien ondernemers zichzelf liever op een andere locatie. Provinciale (beleids)regels en de eigen Detailhandelsvisie uit 2016 staan daarbij in de weg. Het PAB vindt dat samen met bedrijven en winkeliers moet worden bekeken of en hoe het lokale vestigingsbeleid moet worden aangepast.

De afgelopen jaren heeft ook de gemeentelijke organisatie de nodige veranderingen ondergaan. Er wordt gewerkt met een nieuwe efficiëntere en effectievere organisatiestructuur, waarbij wordt gewerkt met meetbare doelstellingen onder heldere verantwoordelijkheden. Het werken aan de gewenste cultuur en de gevraagde houding blijft een doorlopend proces. Van een ambtenaar mag worden verwacht dat deze niet alleen de nodige expertise in huis heeft, maar vooral dat deze ten dienste staat aan de inwoners en ondernemers van Papendrecht, die altijd tijdig worden geïnformeerd en betrokken. De nieuwe Omgevingswet biedt hier nieuwe mogelijkheden, ook met de speciaal voor Papendrecht ontwikkelde participatietool om initiatiefnemers beter te kunnen ondersteunen.