1. Vanuit het midden: nuchter en realistisch

De afgelopen jaren gaan de geschiedenisboeken in als een heel bijzondere periode. Alleen al door de Corona-pandemie, die veel leed heeft veroorzaakt. En ons allemaal heeft belemmerd in het dagelijks handelen. En stonden groepen mensen vóór die tijd al tegen over elkaar: dat is er zeker niet beter op geworden. Steeds harder wordt geschreeuwd vanuit het eigen gelijk. En dit wordt nog extra gevoed door het bestuurlijke onvermogen in Den Haag om grote problemen aan te pakken. We zien en horen ongenuanceerde opmerkingen van landelijke politici en opiniemakers. Opmerkingen waaraan ook in de media met voorrang aandacht wordt gegeven.

Tussen het verbale geweld van al die schreeuwers valt ons op dat steeds meer mensen afhaken. We zien ze steeds minder in het publieke debat. Ze zitten steeds minder op social media. Maar hoe groot deze groep inmiddels ook is geworden: de schreeuwers hebben daar al lang geen aandacht meer voor. Als je niet vóór bent, ben je immers tegen (hen). En kun je de wind van voren krijgen. Of word je onterecht in een verdacht hoekje gezet.

Van oudsher - en zo ook de afgelopen jaren - staat het PAB als grootste lokale partij juist in het midden van de Papendrechtse samenleving. Voor alle inwoners en ondernemers van Papendrecht. Voor een aantrekkelijk en leefbaar Papendrecht. Voor vernieuwing, maar ook voor het behoud van de vele voorzieningen en het historisch erfgoed.

En als PAB blijven we ook de komende jaren lokale politiek bedrijven vanuit dit nuchtere en realistische midden. Tussen de tegengestelde meningen en aanpakken. Ons lokale geluid is nooit schreeuwend of ongenuanceerd. Onze lokale nuchterheid betekent geen luchtfietserij. Ook wij dromen van een mooier Papendrecht voor iedereen, maar we vertellen geen sprookjes. En onze lokale bestuurders durven de Haagse beleidsmakers altijd van repliek te dienen. Wij zijn er niet alleen van overtuigd dat dit de enige begaanbare weg is om te gaan, maar dat dit ook het beste past bij Papendrecht. Positief, maar nuchter en realistisch. Een kwestie van gewoon doen!