8. Woningen voor iedereen, maar niet in het groen

Met de laatste uitleglocatie in het Land van Matena is Papendrecht “vol”. En wat het PAB betreft bouwen we niet in de voor de leefbaarheid zo waardevolle parken en het groen. En ook niet boven de A15; overigens denkt de provincie daar ook zo over. Dat betekent dan wel dat als we de komende jaren meer woningen willen - bijvoorbeeld voor onze eigen kinderen - we dus ook meer de hoogte in moeten.

Vanuit de eigen visie in het Papendrechtse Woonplan zijn inmiddels vele woningbouwplannen gemaakt. En er staan er ook nog veel op stapel. Voor het midden- en hogere segment (Kombuis), voor doorstromers (Entree van Matena) en starters (PC Hooftlaan 180) en combinaties daarvan (Poldermolen en Veerpromenade). De net gecreëerde mogelijkheid van de starterslening biedt jonge Papendrechters een extra financieel steuntje in de rug bij het kopen van hun eerste woning.

De door het PAB gevraagde (en inmiddels uitgevoerde) Woonzorganalyse geeft aan dat er meer aandacht moet zijn voor de vergrijzing en de toenemende vraag naar zorg in Papendrecht. Samen met Woonkracht10 wordt ook de wijk Kraaihoek de komende jaren aangepakt, waarbij voor alle doelgroepen meer sociale huurwoningen terugkomen. De vergevorderde plannen met tijdelijke flexwoningen moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Daarmee krijgen we immers meer lucht bij de wachttijden voor sociale huurwoningen. En als PAB zijn wij er voorstander van dat WK10 een deel van hun woningen boven de huurgrens gaat aanbieden aan huiszoekers met middeninkomens, die nu nog te vaak tussen wal en schip vallen.

Bouwen en wonen in Papendrecht is dus een doorlopende zoektocht naar een nieuw evenwicht, zodat we zoveel mogelijk tegemoet kunnen blijven komen aan de zo verschillende wensen. Voor jongeren, doorstromers en ouderen.)