Bezuiniging op groen teruggedraaid

Bezuiniging op groen teruggedraaid
10-03-2023

Bezuiniging op groen teruggedraaid

 Het PAB pleit van oudsher voor meer en beter groen in Papendrecht. Eindelijk is het gelukt om de bezuiniging uit 2016 terug te draaien.

Op 9 maart heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de eerste begrotingswijziging van 2023, waarin het extra geld voor groen een fors onderdeel is. 

Dit jaar gaat het om 290.000 euro. Deze stap is een eerste aanzet tot het verbeteren van de kwaliteit en het onderhoud van het groen in de gemeente. 

Hoewel het herstel van de gevolgen van de eerdere bezuinigingen tijd kost is het PAB verheugd met deze ontwikkeling.