Frames en nepnieuws

Frames en nepnieuws
14-02-2022

Grofweg zijn er twee typen mensen. Zij die niet beter weten of kunnen begrijpen. En zij die wel beter weten maar niet willen begrijpen, bijvoorbeeld om politieke redenen. Maar feiten zijn feiten en halve waarheden en hele leugens zijn nepnieuws. Vooral op social media barst het ervan. Met vele berichten en reacties van “de stuurlui aan wal”, die het altijd beter weten. Of zoals we ze bij het PAB ook wel noemen: “de feestboekzonnetjes”. Het zijn eigenlijk vaak dezelfde personen die denken dat andere Papendrechters zitten te wachten op hun galspuwerij over zowat alles in Papendrecht. Anderen borduren op dit nepnieuws weer vrolijk verder, waardoor het na verloop van tijd voor ‘waar” wordt aangenomen. Maar de brengers van het “blijde nieuws gaan gek genoeg nooit in op onze uitnodiging om eens een bakkie te doen. Da’s kennelijk te confronterend. Jammer. Want door hun gedrag maken ze facebook en twitter meer tot asociale media, waar inmiddels velen op zijn afgeknapt.

Enkele voorbeelden van nepnieuws.

(1) “Een fietsenhandelaar is beloofd dat we wel even wat kunnen regelen." Dat kan natuurlijk geen enkele politieke partij beloven. Hebben wij dus ook niet gedaan. Ook RTV Papendrecht en Papendrecht.net zijn er extra diep ingedoken en komen tot de conclusie dat precies is gedaan wat wél is beloofd: onderzoeken wat wél mogelijk is. In dit geval bleek de Provincie op geen enkele manier medewerking te willen geven.

(2) “De deal met Fokker kost de gemeente veel geld." Integendeel! De deal is geoorloofde staatssteun en zorgt er juist voor dat Papendrecht vanaf nu 6 ton per jaar ontvangt. Deze deal is een voortzetting van een samenwerking uit een eerder college. En leidt ook - wij vinden dat niet geheel onbelangrijk - tot het behoud van Fokker voor Papendrecht, met nog eens ruim 800 extra banen.

(3) “Doorstroming op de huizenmarkt werkt niet voor Papendrecht." Doorstroming werkt in heel Nederland. Dus dat zien we ook in Papendrecht bij ieder woningbouwproject terug. Maar we bouwen echt niet alleen voor doorstromers, maar ook veel starterswoningen en woonzorg-voorzieningen. En vanuit de noodzakelijke goede balans ook meer sociale woningen.

(4) “De oude bieb is dik onder de marktprijs verkocht." Natuurlijk niet: dat mag niet eens! Het pand stond in de boeken voor 7 ton. Iedereen wist begin 2018 al dat we dat er nooit voor zouden kunnen krijgen als er geen supermarkt in gevestigd zou worden. Ook het PAB heeft zich stevig verzet tegen de komst van die supermarkt. De deal om er zorgwoningen voor Philadelphia in te maken levert maar een ton op. Maar daarmee wordt door Woonkracht 10 ruim € 2,5 miljoen geïnvesteerd in mooie aangepaste woningen voor mensen met een beperking en spelen we tegelijkertijd de locatie aan de oude kunstuitleen vrij voor 24 starterswoningen. En dat levert weer extra inkomsten op. Per saldo dus een win-win situatie!

Conclusie: ook in Papendrecht wordt nepnieuws verspreid, niet zelden vanuit een individueel of politiek belang.